logo
Македонија е земја на љубезни луѓе што ги пречекуваат гостите насмеани и ги испраќаат задоволни.
Бул. ВМРО бр. 1, Скопје, Македонија
+389 2 32 32 821
info@htca.mk
Следете нè на:
 

Календар на обуки

Бармени

Тринеделната обука за бармени ќе биде објавена наскоро!
Сите учесници кои успешно ќе ја поминат обуката ќе се стекнат со меѓународно признаен сертификат.

Маркетинг

Тринеделната обука за продажба и дистрибуција ќе биде објавена наскоро!
Учесниците кои успешно ќе ја поминат обуката ќе се стекнат со меѓународно признаен сертификат.

Келнери

Наскоро ќе биде објавена тринеделната обука за келнери. Учесниците кои успешно ќе ја поминат обуката ќе се стекнат со меѓународен сертификат.

Рецепција

Сите учесници што успешно ќе ја поминат тринеделната обука за рецепција ќе се здобијат со меѓународен сертификат.

Домаќинство

Учесниците кои успешно ќе ја поминат тринеделната обука за одржување на простории и хигиена ќе се здобијат со меѓународен сертификат.