logo
Македонија е земја на љубезни луѓе што ги пречекуваат гостите насмеани и ги испраќаат задоволни.
Бул. ВМРО бр. 1, Скопје, Македонија
+389 2 32 32 821
info@htca.mk
Следете нè на:

Обука за сертифицирани мастер обучувачи

Период на обука: 12 недели
2 недели теоретска настава во група

– 1 недела предавања на обучувачи од СХЛ
– 1 недела предавања на мастер обучувачи од Македонија

9 недели индивидуална работа

– изработка на прирачник за обука
– одржување практична обука од страна на кандидатот пред публика по негов избор
– скајп консултација со предавачите од СХЛ при извршувањето на зададените задачи
– решавање на студија на случај (case study)

1 недела резимирање на целиот период од изминатите 11 недели со обучувачи од СХЛ
Завршен испит спроведен од лица од СХЛ и од Тренинг центарот
Предности што ги добивате со стекнувањето на сертификат за сертифициран мастер обучувач:

– сертификат од меѓународно реномирана школа
– знаења пренесени од една од најдобрите школи за хотелски менаџмент во светот
– запознавање со најнови техники и процеси за обучување и усовршување во согласност со швајцарски стандарди
– можност да обучувате персонал од угостителскиот сектор
– секоја година, еднодневна обука за надградба на знаењата, за да се биде во тек со најновите трендови во техниките и процесите во секторот