logo
Македонија е земја на љубезни луѓе што ги пречекуваат гостите насмеани и ги испраќаат задоволни.
Бул. ВМРО бр. 1, Скопје, Македонија
+389 2 32 32 821
info@htca.mk
Следете нè на:
 

Сертифицирани мастер обучувачи

The basic human resource through which the Training Center will conduct its trainings is the certified master trainer. Currently, the Training Center has 16 master trainers, certified by SHL in 3 topics. The number of master trainers, as well as the topics they could teach, will be expanded in accordance with the market needs.
Сертифициран мастер обучувач е лице кое:

– е полнолетно
– задоволува образовни критериуми (во зависност од потребата на темата за која се сертифицира)
– задоволува критериуми на професионално искуство (во зависност од потребата на темата за која се сертифицира)
– успешно поминало тренинг за мастер обучувач во Тренинг центарот (теоретски, практичен дел и испит)
– се здобило формално со сертификат за мастер обучувач што го издаваат заеднички Тренинг центарот и Швајцарската академија за хотелски менаџмент Луцерн (Schweizerische Hotelfachschule Luzern (СХЛ)
– секоја година поминува постапка за потврдување на сертификатот.

Теми со веќе сертифицирани мастер обучувачи:

– управување со приходи
– комуникација и однос со клиенти
– продажба.

Теми за нови мастер обучувачи (планирани обуки за сертификација за 2017-2018):

– Рецепција, одржување на простории и хигиена
– Послужување и бармени
– Храна и пијалаци